Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Карпачова Н. І. Стан дотримання та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні / Н. І. Карпачова. – Харків, 2001.

Константінов С. Ф. Адімінстративно-правовий статус іноземців в Україні та механізм його забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 "теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право" / Константінов Сергій Федорович – Київ, 2002. – 15 с.

Магнетический сомнамбулизм [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://terme.ru/dictionary/707/word/magneticheskii-somnambulizm.

Шкільно-курсова підготовка кадрів радянської робітничо-селянської міліції Харківщини в 20-і роки.. // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – №11. – С. 209–212.

Групи країн у світовій економіці [Електронний ресурс] // Буковинська електронна бібліотека. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://buklib.net/books/22854/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.