Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Закон України про громадяство України (Розділ 1/Стаття3) [Електронний ресурс] // Належність до громадянства України. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны [Електронний ресурс] // СНиП 2.01.51-90. – 1990. – Режим доступу до ресурсу: http://snipov.net/c_4619_snip_98661.html.

М. Старицький: Критико-біографічний нарис – Київ, 1960.

Sykes A. Economic Dimensions in International Law: Comparative and Empirical Perspectives / Alan Sykes. – NY: Cambridge University Press, 1997. – 698 с.

Андрушко С. Офшорна еліта України (аналітичний огляд) [Електронний ресурс] / С. Андрушко, М. Ткач – Режим доступу до ресурсу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/27660986.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.