Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Савчук Н. Навчальна гра на уроці літратури / Наталія Савчук. – Київ: Шкільний світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

Дикань Н. В. Менеджмент: навч. посібник / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко.. – Київ: Знання, 2008. – 389 с.

Сороко-Цюпа О., Смирнов В.,. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ [Електронний ресурс] / Сороко-Цюпа О., Смирнов В., – Режим доступу до ресурсу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/sor_mirperv/04.php.

Селігей П. О. Українське академічне мовознавство за дев’яносто років (1918–2008) / Пилип Олександрович Селігей. // Мовознавство. – 2008. – №4. – С. 3–17.

Заверуха Н. М. Основи екології / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – Київ: Каравела, 2006. – 368 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.