Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Перехід на ринок праці молоді України [Електронний ресурс] // 2014 – Режим доступу до ресурсу: http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2015.04.29_molodizhna_zayniatist/перехід_молоді_на_ринок_праці_МОП_Україна.pdf.

Індекси економічної свободи [Електронний ресурс] // Народна правда. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.narodnapravda.com.ua/discussions/495e13658c892.

Верещагин Е. М. О своебразии отражения мимики и жестов вербальными средствами / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – 1981: Вопросы языкознания.

Dynamic Light Scattering: Measuring the Particle Size Distribution [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lsinstruments.ch/technology/dynamic_light_scattering_dls/.

Дізнання в міліції та митних органах: навчальний посібник / [Е. І. Макаренко, В. М. Тертишник, Л. М. Лобойко та ін.]. – Дніпропетровськ: ПП "Ліра ЛТД", 2003. – 452 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.