Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Дуб К. Ю. Оподаткування малого бізнесу в Україні: принципи, завдання та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / К. Ю. Дуб – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2014/Economics/3_156088.doc.htm.

Василик О. Д. Податкова система України / О. Д. Василик. – Київ: ВАТ «Поліграфкнига», 2004. – 478 с.

Hong M. Effect of mutations in Shigella flexneri chromosomal and plasmid-encoded lipopolysaccharide genes on invasion and serum resistance. / Hong M, Payne SM. // Molecular Microbiology. – 1997. – №24. – С. 779–791.

Hancock R. E. W. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa: mechanisms and impact on treatment / Hancock R. E. W, D. P. Speert. // Drug Resistance Updates. – 2000. – №3. – С. 247–255.

Кальченко А. Г. Основи логістики Навчальний посібник / А. Г. Кальченко. – Київ: Знання, 1999.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.