Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Вигелина О. А. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ЭЛАСТОМЕРНЫМИ НИТЯМИ : дис. канд. техн. наук : 05.19.02 / Вигелина Оксана Александровна – Санкт-Петербург, 2014. – 140 с.

Кисляк С. Россия - США: и трудности, и недооцененное сотрудничество [Електронний ресурс] / С. Кисляк // Международная жизнь. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://interaffairs.ru/news/show/9058.

Леня В. С. Організація бухгалтерського обліку / В. С. Леня. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 696 с.

Левченко О. П. Інформаційно-технологічне забезпечення облікового процесу як важлива складова організації управлінського обліку / О. П. Левченко. // УДК 657.1. – 2013. – №1. – С. 45–47.

Смирнов Е. А. Теорія організації / Е. А. Смирнов. – москва: М.: ИНФРА-Н, 2004. – 248 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.