Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент / Р. М. Костюкевич. – Рівне: НУВГП, 2011. – 270 с. – (УДК 330.341.1(075.8)).

Особенности поллинации в Харьковском регионе. // Астма и алергия. – 2014. – №1. – С. 39–41.

World Investment Report [Електронний ресурс] // United Nations Publication. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf.

Тарасенко Г. С. Дивосвіт. Технологія естетико – екологічного виховання. / Г. С. Тарасенко. – Київ: Рута, 2000. – 208 с. – (2).

Микроэлементозы человека / А. П.Авцын, А. А. Жаворонков, М. А. Риш, Л. С. Строчкова. – Москва: Медицина, 1991. – 496 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.