Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

World Investment Report [Електронний ресурс] // United Nations Publication. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf.

Тарасенко Г. С. Дивосвіт. Технологія естетико – екологічного виховання. / Г. С. Тарасенко. – Київ: Рута, 2000. – 208 с. – (2).

Микроэлементозы человека / А. П.Авцын, А. А. Жаворонков, М. А. Риш, Л. С. Строчкова. – Москва: Медицина, 1991. – 496 с.

Вітковський О.С. Диверсифікація діяльності як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства кондитерської галузі [Електронний ресурс] / Вітковський О.С. – Режим доступу до ресурсу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2010_23/Zb23_26.pdf.

Пухлик Б. М. Роль специфической иммунотерапии в лечении аллергических заболеваний и успехи перорального метода / Б. М. Пухлик, А. Т. Кязимова. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. – №7. – С. 38–43.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.