Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Д. С. Григораш. – Львів: Вища школа, 1974. – 294 с.

Питання поширеності та економічної ефективності лікування алергійних захворювань органів дихання в Україні / Б. М.Пухлик, Є. М. Дитятківська, І. В. Гогунська, Т. Ю. Холоденко. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. – №2. – С. 5–7.

Аболіна Т. Г. Прикладна етика / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька. – Краснодар: "Центр учбової літератури", 2012. – 392 с.

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ebrd.com/what-we-do.html.

Родінкова В. В. Етапи розробки системи алергопрогнозування в контексті профілактики алергійних захворювань дихальних шляхів в Україні / В. В. Родінкова. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. – №1. – С. 18–20.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.