Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Что такое манипуляция в переговорах [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://negotiationskills.ru/manipulyatsiya-v-peregovorah/.

Райнпрехт Х. Виховання без прикрощів / Х. Райнпрехт. // Дошкільне виховання. – 2001.

Есешкин М. М. Основные направления государственной деятельности Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.): историческое исследование [Електронний ресурс] / Михаил Михайлович Есешкин. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://cheloveknauka.com/osnovnye-napravleniya-gosudarstvennoy-deyatelnosti-n-s-hruscheva-1953-1964-gg-istoricheskoe-issledovanie.

Вангородська Н. А. Історія розвитку третейських судів в Україні в Х–ХVІІІ ст.ст. [Електронний ресурс] / Н. А. Вангородська. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://lagroup.com.ua/naychnajadejatelnost/83-histori-of-development-of-arbitration-courts-in-ukraine-in-xxviii-centuries.

Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихо¬ванні: Вибрані твори в 2-х т. / К. Д. Ушинський. – К, 1983. – 255 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.