Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Тиркус Ю. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ [Електронний ресурс] / Ю.С. Тиркус // Вісник СевНТУ: Політологія. — Севастополь .. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://fsn.fhum.info/pdf/145/145_21.pdf.

Alessandro P. The Peter Principle Revisited: A Computational Study [Електронний ресурс] / P. Alessandro, G. Cesare, R. Andrea // Cornell University Library. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://arxiv.org/pdf/0907.0455v3.pdf.

Формирование знаний и умений у учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида / О. В. Бобкова, О. А. Бибина, А. Н. Гамаюнова та ін.]. – Саранск, 2002. – 114 с.

Філософсько-світоглядні засади освіти України в умовах євроінтеграції. // Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005. – №1. – С. 35.

1. Науково-практичний Інтернет-семінар «Герої Черкащини: золотий фонд української нації» [Електронний ресурс]

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.