Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Філіпчук П. В. Системи пенсійного забезпечення: огляд світового досвід [Електронний ресурс] / П. В. Філіпчук – Режим доступу до ресурсу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Filipchuk.pdf.

Філіпчук П. В. Системи пенсійного забезпечення: огляд світового досвіду / П. В. Філіпчук.

Карпов С. П. История Средних веков: В 2 т. Т.1: Учебник / С. П. Карпов. – М.: Наука, 2005. – 681 с.

Права людини в повсякденному житті: значущість діяльності Ради Європи в царині прав людини. – Київ: Центр інформації та доку- ментації Ради Європи в Україні, 1998. – 128 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.