Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Guide to the Issues 2016: Tax Reform [Електронний ресурс] // Georgia Public Policy Foundation – Режим доступу до ресурсу: http://georgiapolicy.org/ftp_files/GTI16/taxreform.pdf.

King S. Military social influence in the global information environment: a civilian primer / Sara B. King. // Analyses of Social Issues and Public Policy. – 2011. – №11. – С. 1–6.

King S. Military social influence in the global information environment: a civilian primer / Sara B. King. // Analyses of Social Issues and Public Policy. – 2011. – С. 1–6.

Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Том 2 / Фрэнсис Бэкон. – м: МЫСЛЬ, 1978. – 575 с.

Tax Reforms in Georgia [Електронний ресурс] // Ministry of Finance of Georgia. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/revenue/pdf/rusuda.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.