Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

КВАНТОВО-ХІМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРИЧНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ МАЛИХ БІНАРНИХ НАНОКЛАСТЕРІВ ПЛАТИНИ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://sn-biolchem.crimea.edu/arhiv/2011/uch_24_3_b/021_korniy.pdf.

МОДЕЛЮВАННЯ КАТАЛІТИЧНИХ ТА КОРОЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІНАРНИХ НАНОКЛАСТЕРІВ ПЛАТИНИ НА КАТОДАХ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ПАЛИВНИХ КОМІРОК [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Хімія,%20хімічна%20технологія%20та%20екологія/2010/47/7.pdf.

Механизмы каталитических превращений метана на нанокластерах платины по данным квантово-химических расчетов [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.dissercat.com.

Мигович І.І. І. І. Соціальна робота з неповною сім'єю [Електронний ресурс] / І. І. Мигович І.І. // Наук.вісник УжДУ. Серія Педагогіка і соціальна робота. - Ужгород,. – 2009.

Похмурський В. І. Вплив водню на дифузійні процеси в металах / В. І. Похмурський, В. В. Федоров. – Львів: ФМІ НАН України, 1998. – 208 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.