Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Davidovits P. Physics in Biology and Medicine / Paul Davidovits. – London: Elsevier, 2008. – 328 с.

Torosyan K. Tax Reform in Georgia and the Size of the Shadow Economy [Електронний ресурс] / K. Torosyan, R. Filer // Discussion paper series. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://ftp.iza.org/dp6912.pdf.

Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради [Електронний ресурс] / Олександр Пономарів – Режим доступу до ресурсу: http://ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/hagolos.

Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посібник. / Л. О. Бакаєв. – К: КНЕУ, 2000. – 151 с.

Opinion 10/2006 on the processing of personal data by the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). // Article 29 Working Party. – 2006. – №128. – С. 5.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.