Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Цикун К. Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРУДЕНЦІЙНОГО БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ / К. Ю. Цикун. // Економічний форум. – 2015. – №1. – С. 28–38.

Facebook [Електронний ресурс] // Wikipedia – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook.

Baur D. Is Gold a Safe Haven? International Evidence [Електронний ресурс] / D. Baur, T. McDermott // SSRN. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://ssrn.com/abstract=1516838 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1516838.

закон україни про цінні папери та фондовий ринок [Електронний ресурс]. – 2006.

Алексеев В. М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. / В. М. Алексеев. – Л: Издательство АН СССР, 1932. – 178 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.