Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Суздалев И. П. Нанотехнология: физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов / Иван Петрович Суздалев. – Москва: КомКнига, 2006. – 487 с.

Загвойська Л. Д. Основи сталого розвитку Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів спеціальностей 05050303 Обладнання лісового комплексу, 05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами і 09010401 Технології лісосічних і лісоскладських роб / Л. Д. Загвойська, Л. І. Максимів. – Львів: НЛТУ України, 2014. – 18 с.

Rullière C. Femtosecond Laser Pulses: Principles and Experiments / Claud Rullière. – New York: Springer, 2005. – 426 с.

Філонік А. О. Сценарий развития Арабских стран до 2050 г. [Електронний ресурс] / А. О. Філонік // Институт востоковедения РАН. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/stsenarii-razvitiya-arabskih-stran-do-2050-g.

Навчальний хімічний експеримент на уроках хімії [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kazedu.kz/referat/192651.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.