Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Deverson T. The New Zealand Oxford Dictionary / T. Deverson, G. Kennedy. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 294 с.

Агеева И. А. Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы / И. А. Агеева. – СПб: Речь, 2007. – 208 с.

Виховна година: Гендерні стереотипи, або чого очікує суспільство від чоловіків та жінок [Електронний ресурс] // Методична скарбничка. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://metoduchka.com/vyhovna-hodyna-henderni-stereotypy-abo-choho-ochikuje-suspilstvo-vid-cholovikiv-ta-zhinok/.

Година спілкування "Ми всі різні але рівні" [Електронний ресурс] // До уроку. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://urok.in.ua/content/godyna-spilkuvannya-my-vsi-rizni-ale-rivni.

Егорова Л. С. Гендерные стереотипы в управлении / Л. С. Егорова. // Женщина в росийском обществе. – 2001. – №3.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.