Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Википедия. електронний ресурс [Електронний ресурс] / Википедия – Режим доступу до ресурсу: http://ru.wikipedia.org.

Андрієнко Л. О. Генеза та особливості структури поетичної метафори барокко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.01 / Андрієнко Л. О. – Київ, 1997. – 200 с.

Fox News [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.foxnews.com/world.

Етика ділових відносин [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/et_/21.htm.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.