Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Гурьев А. И. Методологические основы построения и реализации ди-дактической системы межпредметных связей в курсе физики средней школы : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.02 "теория и методика обучения (физика)" / Гурьев А. И.. – Челябинск, 2002. – 35 с.

Кемеров В. Е. Cовременный философский словарь / Кемеров В. Е.. – М: Академический Проект, 2004. – 642 с.

Житіє Преподобного і Богоносного отця нашого Іова, ігумена і чудотворця Почаївського – Почаїв: Видавництво Свято-Успенської Почаївської Лаври, 2015. – 40 с.

A Call to Police the Margins: The Eighth Circuit’s Expansion of Miranda’s Public-Safety Exception [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://law.missouri.edu/lawreview/files/2012/11/Dixon1.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.