Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

U.S. V. LIDDELL [Електронний ресурс] // Casetext – Режим доступу до ресурсу: https://casetext.com/case/us-v-liddell.

Будівельна фірма бізнес план [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://mercury.kiev.ua/budivelna-firma-biznes-plan/.

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ НА 2014 – 2024 РОКИ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/95820;jsessionid=F9BC352120BBEC1B56D9062067440F9F.

Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження [Електронний ресурс] // Вищий спеціалізований суд; Узагальнення судової практики,. – 702.

Комунікація як інструмент екологічної політики (на прикладі порівняльного досвіду України та Німеччини) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філ. наук : спец. 10.01.08 / . – Київський ун-т ім. Т. Шевченка. Інститут журналіст, 1999. – 20 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.