Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

UN Human Rights Office. Special Rapporteur on the human rights of migrants [Електронний ресурс] / UN Human Rights Office – Режим доступу до ресурсу: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx.

Judgment of the Court Court of Justice in cases C-468/10 та C-469/10 (Asociacion Nacional de Establecimientos Financieros de Credito (ASNEF) and Federacion de Comercio Electronico y Marketing Directo (FECEMD) v. Administracion del Estado) from 24 November [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5a5888d55d6264b94a89cb4681c1b8c2d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3f0?text=&docid=115205&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=21979.

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання [Електронний ресурс]. – 1984. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

Конвенціz проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання [Електронний ресурс]. – 1984. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_085.

Днепропетровская область [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.