Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Зборовська І. Феміністичні роздуми / Інна Зборовська, 2007. – (Live Journal).

Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження / І. Бородін. // Право України. – 2006. – №12. – С. 93–96.

Монография. —— — ББК 67.91, Ш55. – М.:: Международные отношения,, 1986. – 160 с.

Рыбникова М. А. Очерки по методике литературного чтения [Електронний ресурс] / М. А. Рыбникова // Учпедгиз. – 1963. – Режим доступу до ресурсу: http://elib.gnpbu.ru/text/rybnikova_ocherki-po-metodike-literaturnogo_1963/go,50;fs,0/.

Железняк И. А. Водные ресурсы и водный баланс Украина и Молдавия / И. А. Железняк, С. С. Левковский. – Москва: Наука, 1972. – 157 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.