Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Steven M. Religious Lobbies in the European Union: from Dominant Church to Faith-Based Organisation? / Martin Steven. // Religion, State & Society,. – 2009. – №1. – С. 181–191.

Любов Е. Б. Обзор результатов фармакоэкономических исследований применения инъекционных форм атипичных антипсихотиков длительного действия при лечении шизофрении / Е. Б. Любов. // Социальная и клиническая психиатрия. – 2014. – №1. – С. 101–105.

утeвская Н. Л. Грамматика английского языка [Електронний ресурс] / Н. Л. утeвская. – 2007.

Відеотека передач "Україна вражає" [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://inter.ua/uk/video/tag/4342.

Кудряшов. Использование за рубежом сети интернет в интересах ведения информационных войн / Кудряшов. // Зарубежное военное обозрение. – 2011. – №4. – С. 11–20.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.