Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Постмодерністський карнавал Юрія Андруховича [Електронний ресурс] // Студенту, учневі, вчителеві – Режим доступу до ресурсу: http://www.refmaniya.org.ua/l-teratura/referat-na-temu-postmodern-stskiy-karnaval-ur-ya-andruchovicha.

Kovalchuk V. Teaching staff advanced training: European experience / Vasyl Kovalchuk. // Comparative Professional Pedagogy. – 2015. – С. 25–31.

Ерошенкова Е. И. Профессионально-ценностная установка будущего учителя как результат воспитательной деятельности куратора студенческой группы [Електронний ресурс] / Е. И. Ерошенкова // Белгородский государственный университет, Россия. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/284138.html.

Гетун Г. В. Основи проектування промислових будывель / Г. В. Гетун. – К: Кондор, 2003. – 210 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.