Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Русинка І. І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами [Текст] : навч. посіб / І. І. Русинка. – К: Пофесіонал, 2007. – 332 с.

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [Електронний ресурс]. – 1966. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043.

Всеобщая декларация прав человека [Електронний ресурс]. – 1948. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

П’ятнадцять років членства Австрії в ЄС: політичні передумови вступу і переваги членства [Електронний ресурс] // Дипломатія. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://vuzlib.com/content/view/2590/31/.

UN Human Rights Office. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families [Електронний ресурс] / UN Human Rights Office. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/StatRatCMW.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.