Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Кто такой волонтер? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://volunteers.com.ua/.

Гантінгтон С. Зіткнення цивілізацій і перетворення світового порядку / Самуель Гантінгтон. – Москва.: АСТ, Мідгард, 1996. – 576 с. – (Philosophy).

Волков Д. Насколько оптимизация маркетинговых затрат может увеличит прибыль компании? [Електронний ресурс] / Волков Д. // БИГ.Петербург on line – Режим доступу до ресурсу: http://www.big.spb.ru/publications/other/marketing/optimization_and_profit.shtml?print.

Чернецкая Л.В. «Психологические игры и тренинги в детском саду» / Чернецкая Л.В.. – Ростов НА Дону: Феникс, 2005. – 128 с. – (Сердце отдаю детям).

2. Чернецкая Л.В. «Психологические игры и тренинги в детском саду» / 2. Чернецкая Л.В.. – Ростов НА Дону: Феникс, 2005. – 128 с. – (Сердце отдаю детям).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.