Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

2. Чернецкая Л.В. «Психологические игры и тренинги в детском саду» / 2. Чернецкая Л.В.. – Ростов НА Дону: Феникс, 2005. – 128 с. – (Сердце отдаю детям).

ВОЛОНТЕРСТВО [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/privatna-blagodijnist/instrumenti-privatnoi-filantropii/volonterstvo.htm. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://gurt.org.ua/news/recent/16290/.

Эфімов Л. П. Стилістика англійської мови / Л. П. Эфімов. – Вінниця: Нова книга, 2004.

Конституція України.

Кожина М. Н. Стилистика / М. Н. Кожина. – Москва: Просвещение, 1993.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.