Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

The Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data, Poland [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.giodo.gov.pl/144/id_art/171/j/en/.

Художественная культура и эстетическое развитие личности / Мазепа В. И., Азархин А. В., Михайле В. П. та ін.] – К, 1989. – (Наукова думка). – С. 295.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М: Азбуковник, 2000. – 940 с.

Personal Data Protection Act, 15 February 2007, Estonia [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512112013011/consolide.

Приходько Ю. О. Психологічний словник-довідник: навч.посібник / Ю. О. Приходько, В. І. Юрченко. – К: Каравела, 2012. – 328 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.