Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Роман Л. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу / Л. В. Роман. – Донецьк, 2011. – 38 с.

Гетманцев Д. О. Банківське право України. Навчальний посібник. [Електронний ресурс] / Д. О. Гетманцев, Н. Г. Шукліна // Київ Центр учбової літератури. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/getmantsev_bpu/part4/406.htm.

Спосіб фосфатування поверхні металів [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://findpatent.com.ua/patent/205/2051988.html.

Act of 8 December 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data, Belgium [Електронний ресурс] // Belgian Official Journal. – 18. – Режим доступу до ресурсу: https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Privacy_Act_1992.pdf.

Позинкевич Р.О. Культура и творческое формирование личности / Позинкевич Р.О – Луцьк, 1993. – С. 116.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.