Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Феоктистов Д. В. Методология оценки уровня и качества жизни населения [Електронний ресурс] / Феоктистов Д. В. – Режим доступу до ресурсу: http://kodeks.pirit.sibtel.ru:/nic/2002 11/021/ htm.

Голишев В. Середній клас в Україні: проблеми утворення та перспективи становлення / В. Голишев. // Соціальна безпека: пошук нової парадигми : зб. наук. ст. – К.: Центр перспектив. соц. дослідж. Нац. акад. упр.. – 2003. – С. 126–129.

В Украине стартовало общественное обсуждение единой национальной идеи [Електронний ресурс]. – 210. – Режим доступу до ресурсу: http://censor.net.ua/news/305261/v_ukraine_startovalo_obschestvennoe_obsujdenie_edinoyi_natsionalnoyi_idei.

Гаца О. Перспективи туризму як засобу розвитку здоров’я та безпеки суспільства / О. Гаца, А. Змійов. // Туризм: Теорія і практика. – 2005. – №1. – С. 126–189.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.