Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Чувирін Д. Е. Концептуальні підходи зарубіжних кримінологів до детермінації комп’ютерної злочинності / Д. Е. Чувирін, В. В. Зимовець. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – №2. – С. 331–341.

Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммисею – Вильно: типография А.Г. Сыркина, 1889. – 627 с.

Білецький А. О. Про мову, мовознавство / А. О. Білецький. – Київ.

Білецький А. О. Про мову, мовознавство / А. О. Білецький. – Київ.

Environmental Public Health Dimensions of Shale and Tight Gas Development [Електронний ресурс] // Environmental Health Perspectives – Режим доступу до ресурсу: http://ehp.niehs.nih.gov/1307866/.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.