Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Геометрія 11 / Г. П.Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова, В. М. Владіміров. – Київ: Генеза, 2011. – 336 с. – (оригінал-маркет).

Любов і боротьба Євгенія Рафаіловича (Повість Івана Франка "Перехресні стежки") [Електронний ресурс] // Бібліотека Української Літератури. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=144.

Воронин А. Использование кластерного анализа для выбора локальных стратегий [Електронний ресурс] / А.В. Воронин // Проблемы и перспективы управления экономикой и маркетингом ворганизации. – №1. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://perspectives. utmn.ru/No1/text02.shtml..

Theological studies for people of all denominations [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.stmarys.edu/ecumenical-institute/.

Сущенко Л. П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини / Сущенко Л. П.. – Запоріжжя: Запорізький держ. університет, 1999. – 308 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.