Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гусева Т. И. Психология личности. Конспект лекций / Т. И. Гусева, Т. В. Каратьян. – М.: ЭКСМО, 2008. – 160 с.

Hengen S. Performing Gender and Comedy: Theories, Texts and Contexts / Shannon Hengen. – Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1998. – 306 с.

Кравченко В. С. Водопостачання і каналізація / В. С. Кравченко. – Київ: Кондор, 2007.

Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. – СПб.: Питер, 2005. – 944 с. – (9).

Веракса Н. Е. Детская психология: учебник для академического бакалавриата / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – М: Издательство Юрайт, 2014. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.