Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Бодров В.А. Лесная мелиорация / Бодров В.А.. – Москва: Сельхозиздат, 1961. – 512 с.

Колєчкіна Л. М. Властивості / Л. М. Колєчкіна. – Полтава, 2008. – 162 с. – (РВВ ПУСКУ).

Дэвид Кэмерон: "Британия не станет частью сверхгосударства" [Електронний ресурс] // Радио Свобода. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.svoboda.org/content/article/27563555.html.

Богданович М. И. Методика навчання математики в початкових класах: навчальний посібник / М. И. Богданович, М. В. Козак, Я. А. Король. – Тернопіль: навчальна книга _ Богдан, 2006. – 336 с. – (3 перероблене і доповнене).

Володькина М. В. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник / М. В. Володькина. – Київ: Знання-Прес, 2002. – 149 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.