Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Freud S. Wit and Its Relation to the Unconscious [Електронний ресурс] / Sigmund Freud – Режим доступу до ресурсу: http://www.bartleby.com/279/4.html.

Булат Т. Світ Миколи Лисенка. Національна ідентичність, музика і політика України ХІХ – початку ХХ століття / Т. Булат, Т. Філенко. – Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук в США, 2009. – 408 с.

Ізваріна О. М. М. Гоголь і українська опера (М. Лисенко та П. Сокальський) / Олена Миколаївна Ізваріна. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 216 с.

Henry J. P. Psychological and physiological responses to stress: The right hemisphere and the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, an inquiry into problems of human bonding / James P. Henry. // Integrative Physiological and Behavioral Science. – 1993. – С. 369–387.

Розенберг Р. Музыкальные критики дореволюционной Одессы и их связи с консерваторией / Рима Розенберг // Одесская консерватория. Забытые имена. Новые страницы / Рима Розенберг. – Одесса: ОКФА, 1994. – С. 57–66.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.