Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Сидоров Д. Г. Педагогическая интеграция формального, неформального и информального видов образования в процессе формирования здорового образа жизни студентов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 "общая педагогика, история педагогики и образования" / Сидоров Дмитрий Глебович – Нижний Новгород, 2013. – 66 с.

Самохвал О. О. Формування професійних якостей майбутніх менеджерів митної служби у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "теорія та методика професійної освіти" / Самохвал Олеся Олександрівна – Вінниця, 2009. – 20 с.

Можаров М. С. Формирование ИКТ компетентности в рамках неформального образования / М. С. Можаров, Л. Н. Какаулина. // Педагогическое образование и наука. – 2010. – №8. – С. 87–91.

Макареня А. А. Неформальное образование как условие социального взаимодействия в процессе повышения квалификации / А. А. Макареня, О. В. Ройтблат, Н. Н. Суртаева. // Человек и образование. – 2011. – №4. – С. 59–63.

10. Бондаренко З. П. Наставництво в Україні як технологія супроводу дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківства [Електронний ресурс] / 10. Бондаренко З. П. – Режим доступу до ресурсу: http://distance.dnu.dp.ua/ukr/conference/2015/osvitniy_dosvid_v_Ukraini/Bondarenko.pdf..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.