Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Технология игры в песок. Игры на мосту. – Санкт - Петербург, 2006. – (Речь).

Поспелова А. Г. О дополнительных коммуникативно-прагматических функциях высказывания в английском языке / А. Г. Поспелова // Предложение и текст: семантика, прагматика и синтаксис / А. Г. Поспелова. – Москва: Наука, 1988. – С. 53–57.

Карман Я. В. ДЕЯКІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ "ГІБРИДНА ВІЙНА" В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ [Електронний ресурс] / Я. В. Карман, В. В. Власюк // юр. фак., Київський Університет. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/207-deyaki-osnovy-ponyattya-hibrydna-viyna-v-mizhnarodnomu-pravi-vlasiuk-v-v-karman-ya-v.

Tarrant P. Free Radical Additions Involving Fluorine Compounds. IV. The Addition of Dibromodifluoromethane to Some Fluoroölefins / P. Tarrant, A. M. Lovelace, M. R. Lilyquist. // J. Am. Chem. Soc.. – 1955. – №77. – С. 2783–2787.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.