Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

НАЦІОНАЛЬНА РАМКА КВАЛІФІКАЦІЙ [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n37.

Дереза Л. В. Русская литературная сказка первой половины XIX века в системе жанров романтизма : дис. канд. філ. наук : 10.01.02 / Дереза Людмила Васильевна – Дніпропетровськ, 2004. – 375 с.

Oxetanes in Drug Discovery: Structural and Synthetic Insights Georg / [G. Wuitschik, E. M. Carreira, B. Wagner та ін.]. // J. Med. Chem.. – 2010. – №53. – С. 3227–3246.

Морозова О. Н. Типология моделей эффективного общения / О. Н. Морозова, С. Э. Максимова. // СГУТиКД. – 2003. – №14. – С. 165–168.

Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту. / Н. А. Сакович. // Санкт-Петербург.Речь. – 2006.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.