Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Аксьонова О. В. Методика викладання економіки: Навч.посіб / О. В. Аксьонова. – Київ, 1998. – 280 с. – (КНЕУ).

Акіліна О. В. Основи підприємництва (навчально-методичний комплекс) / О. В. Акіліна, В. Г. Пасічник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с. – (Центр навчальної літератури).

Акбашев Б. Управление, собственность и государственное регулирование экономики / Б. Акбашев. // Российский экономический журнал. – 2004. – №4. – С. 56–61.

Елисеева И. И. Общая теория статистики: учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – Москва: Финансы и статистика, 2005. – 288 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.