Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

JAPAN [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.communicaid.com/country/japan/.

Сайт організації "Міжнародна освіта" [Електронний ресурс] // 2016 – Режим доступу до ресурсу: http://www.ei-ie.org/en/websections/content_detail/3266.

Communicating with Japanese in Business [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.jetro.go.jp/costarica/mercadeo/communicationwith.pdf.

Омаэ Х. Экономическое сотрудничество на Дальнем Востоке: тень «Теории угрозы» бледнеет, настрой по отношению к Китаю меняется [Електронний ресурс] / Х. Омаэ, С. Нисиока // ИНОСМИ. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://inosmi.ru/russia/20130821/212135963.html.

Савченко Л. А. Правові основи фінансового контролю: Навчальний посбіник / Л. А. Савченко. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.