Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Jean D. J. Mitigating Heterocycle Metabolism in Drug Discovery / D. J. Jean, C. Fotsch. // J. Med. Chem.. – 2012. – №55. – С. 6002–6020.

Мелетинский Е. М. Миф, сказка, эпос / Елеазар Моисеевич Мелетинский // Поэтика мифа / Елеазар Моисеевич Мелетинский. – Москва: «Наука», 1976. – (Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А.М. Горького.). – («Исследования по фольклору и мифологии Востока»). – С. 262–276.

Розвиток правових норм щодо діяльності Вищої ради юстиції [Електронний ресурс] // Вища рада юстиції - 15 років діяльності. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.vru.gov.ua/content/file/15vrubook112-115.pdf.

Економічна теорія. Політекономія. / В. М.СЕМЕНЕНКО, Д. І. КОВАЛЕНКО, В. В. БУГАС, В. В. СЕМЕНЕНКО. – К: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

A New Nucleoside Analogue with Potent Activity against Mutant sr39 Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) Thymidine Kinase (TK) / [G. S. Sundaram, S. E. Harpstrite, J. L. Kao та ін.]. // Org. Lett.. – 2012.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.