Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Михайличенко О. В. Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні (ретроспективно-теоретичний аспект): Монографія / О. В. Михайличенко. – Суми: „Козацький вал”, 2007. – 356 с. – (вид. 2-ге, перероб. і доповнене).

Understanding International Culture [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://moodle.potsdam.edu/pluginfile.php/358059/mod_page/content/9/Module%201%20Lecture%20-%20Understanding%20International%20Culture.pdf.

Berger R. An Ethic of Excellence: Building a Culture of Craftsmanship with Students / R. Berger. – Portsmouth, N.H.: Heinemann, 2003. – 156 с.

Культура Японии [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://tonkosti.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8.

Географія: навчальний посібник для старшокласників та абітурієнтів / П. О.Масляк, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко, П. Г. Шищенко. – Київ: Знання, 1998. – 825 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.