Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Герасимова О. И. Прагматическая детерминированность ответных реплик / О. И. Герасимова // Языковое общение и его единицы / О. И. Герасимова. – Калининград: Луч, 1986. – (2). – С. 44–48.

Гапало С. Ю. Санкції в господарському праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.04 "господарське право; господарсько-процесуальне право" / Гапало Світлана Юріївна – Київ, 2011. – 23 с.

Гусак П. Моральні та правові аспекти допоміжних репродуктивних технологій. / П. Гусак // На межі життя і смерті / П. Гусак. – Львів: УКУ, 2011. – (Вісник Інституту родини і подружнього життя Львівської Богословської Академії.).

Энергетическая Стратегия России На Период До 2020 Года [Електронний ресурс]. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cpnt.ru/userfiles/_files_normativ_energosafe_energostrategy.pdf.

Цыганов В. Обзор новой Военной доктрины РФ [Електронний ресурс] / Виктор Цыганов. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://goo.gl/dZUVot.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.