Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Pomerantsev P. How Putin is Reinventing Warfare [Електронний ресурс] / Peter Pomerantsev // Foreign Policy. – 20145. – Режим доступу до ресурсу: http://foreignpolicy.com/2014/05/05/how-putin-is-reinventing-warfare/.

Грушевський М. Історія України-Руси. У 10 томах [Електронний ресурс] / М. Грушевський – Режим доступу до ресурсу: http://litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm.

Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии [Електронний ресурс] / С. Гроф // М.: Ганга. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://bookz.ru/authors/grof-stanislav/za-prede_824.html.

Гридковець Л. М. Формування психосексуальної культури студентської молоді 17-19 років : дис. канд. псих. наук : 19.00.07. / Гридковець Л. М. – Київ, 2004. – 260 с.

Гридковець Л. М. Результати системного моделювання сутності подій в Україні і прогнозування подальшого їх розвитку [Електронний ресурс] / Л. М. Гридковець. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: – http://dc.lviv.ua/christian-psychologists/grydkovec/2383-rezultati-sistemnogo-modelyuvannya-sutnost-pody-v-ukrayin-prognozuvannya-podalshogo-yih-rozvitku-vd-12082004.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.