Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Шишанов С. М. Выбор рациональных параметров системы подрессоривания быстроходных гусеничных машин : дис. канд. техн. наук : 05.05.03 / Шишанов Сергей Марксович – Москва, 2015. – 185 с.

Сеченов Иван Михайлович [Електронний ресурс] // Чтобы помнили – Режим доступу до ресурсу: http://chtoby-pomnili.com/page.php?id=297.

Крицький В. ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНО- ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ / В. Крицький. // Проблеми мистецької освіти. – 2012. – С. 308.

Марченко Н. А. Имитационное моделирование движения транспортного средства по пересеченной местности / Н. А. Марченко. // Двигатели внутреннего сгорания. – 2004. – №1. – С. 87–89.

Н. А. Передерина. Исследование ассортимента противомикробных лекарственных средств, применяемых в офтальмологии [Електронний ресурс] / Н. А. Передерина, Н. О. Карабинцева // Сетевое научное издание «Медицина и образование в Сибири». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1763.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.