Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Бондаренко С. Про положення добровольчих батальйонів [Електронний ресурс] / С. Бондаренко – Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1576487375942149&set=a.1567539770170243.1073741829.100007427058328&type=1&theater.

Иванчин А. В. Концептуальные основы конструирования состава преступления : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук : спец. 12.00.08 "уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" / Иванчин Артем Владимирович – Екатеринбург, 2015. – 42 с.

Всильєва Н. К. Моделі планування збалансованого розвитку українського плодівництва / Н. К. Всильєва. // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2014. – С. 193–198.

Бажал Ю. М. Знаннєва економіка: теорія і державна політика / Ю. М. Бажал. // Економіка і прогнозування. – 2003. – С. 71–76.

Василенко Н. В. Професійна соціокомунікативна компетентність керівників навчальних закладів: зміст, цінності, модель / Надія Володимирівна Василенко. // Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога».Серія: Педагогічні науки Полтава. – 2015. – С. 20.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.