Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Н. А. Передерина, Н. О. Карабинцева. Исследование ассортимента противомикробных лекарственных средств, применяемых в офтальмологии [Електронний ресурс] / Н. А. Передерина, Н. О. Карабинцева // Сетевое научное издание «Медицина и образование в Сибири». – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=1763.

Белецкий А. В. Математическое и имитационное моделирование профиля дорожного покрытия [Електронний ресурс] / А. В. Белецкий, С. С. Рекунов // Интернет-журнал "НАУКОВЕДЕНИЕ" Вып.5(24). – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://naukovedenie.ru.

Яковенко М. Сьорен К'єркегор і начала екзистенціальної естетики / М. Яковенко. // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2010. – №43. – С. 217 – 224.

Сильченко Н. Проблемы верховенства закона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук / Сильченко Н. – Минск, 1993.

Петрушин В. Музыкальная психология / В. Петрушин. – Москва: Гуманитарный издательский центр Владос, 1997. – 384 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.