Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Игнатенко Г. В. Международное право / Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. – Москва: Издательская группа НОРМА—ИНФРА, 1999. – 584 с.

Early Canadiana Online [Електронний ресурс] // Canadiana.org 2010-2016. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://eco.canadiana.ca.

Живарев В. Е. Международное право: Конспект лекций / В. Е. Живарев. – Москва, 2004. – 96 с.

Зануда А. YES 2015: рік (за)великих очікувань [Електронний ресурс] / А. Зануда // ВВС Україна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: 2015http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/09/150912_yes_2015_az.

Особливості застосування окремих бухгалтерських рахунків класу 9 [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/33/33pr6.html.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.