Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

An Environmental Risk Assessment for shale gas exploratory operations in England. // Environment Agency Horizon house, Deanery Road, Bristol BS1 5AH. – 2013. – С. 32.

Руденко О. В. «Допозитивістський» етап філософії науки (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.05 "історія філософії" / Руденко О. В. – К, 2004. – 15 с.

5. Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник / В. В. 5. Сергієнко. – Кременчук : Кременчуцький національний університет, 2011. – 103 с.

Ушаков Д. NURBS и САПР: 30 лет вместе [Електронний ресурс] / Дмитрий Ушаков. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=14924.

Закон України "Про захист прав споживачів" [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3161-15/page.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.