Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Бурда С. Я. ПОКАРАННЯ У ВИДІ ДОВІЧНОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЗА КК УКРАЇНИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА СМЕРТНОЇ КАРИ / С. Я. Бурда. // НАУКОВИЙ ВІСНИК Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – №4. – С. 207–215.

Haamer K. HIGH FLUORIDE CONTENT OF K-BENTONITE BEDS IN ESTONIAN PALEOZOIC CARBONATE ROCKS [Електронний ресурс] / K. Haamer, E. Karro // Research report. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://www.fluorideresearch.org/392/files/392132-137.pdf.

Іванов Ю. Б. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах інтенсивної конкурентної боротьби [Електронний ресурс] / Ю. Б. Іванов, О. Ю. Іванова // збірник наукових статей «Економіка та управління національним господарством» - Електрон. текстові дані. – Київ: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.problecon.com/pdf/2012/4_0/121_128.pdf.

Онто-аксиологические основания естественно-правовой концепции М.Т. Цицерона. // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2016. – №6. – С. 6–9.

Панасенко Д. А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики / Д. А. Панасенко. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – №727. – С. 270–275.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.