Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Capra A. Traduttore traditore : de la possibilité de traduire les expressions figées en littérature / Antonella Capra. – Touluse, 2010. – 124 с.

Людський капітал [Електронний ресурс] // Економічний словник «ИНФОРМБЮРО» – Режим доступу до ресурсу: http://abc.informbureau.com.

Подшиваленко Г. П. Инвестиции: Учеб. пособие / Г. П. Подшиваленко. – Москва: КНОРУС, 2004. – 350 с.

Подшиваленко Г. П. Инвестиции: Учеб. пособие / Г. П. Подшиваленко. – МОСКВА: КНОРУС, 2004. – 350 с.

Bally C. Traité de stylistique française / Charles Bally. – Paris: Librairie Georg, 1951. – 358 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.