Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Шевців З. М. Jснови соціально-педагогічної діяльності / З. М. Шевців. – Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

Антонов И. Ю. Правовое государство и основные права и свободы человека : дис. канд. юр. наук : 12.00.01 / Антонов И. Ю. – М, 2005. – 203 с.

Фененко П. О. Роль бюджетного фінансування у підтримці економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / П. О. Фененко, В. В. Онищенко // Ефективна економіка – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5073&p=2.

Населення Австралії [Електронний ресурс] // WorldMeters. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.worldometers.info/world-population/australia-population/.

Копєйчиков В. В. Правознавство / В. В. Копєйчиков. – Київ: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с. – (7).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.