Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

What is cost per action (CPA) marketing and advertising? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ironsrc.com/glossary/cost-per-action/.

Provisional application of treaties Memorandum by the Secretariat [Електронний ресурс] // International Law Commission. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/707&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/1_12.shtml&Lang=E.

Зушман М. Б. МАЛА ПРОЗА БОГДАНА ЛЕПКОГО В КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІСТИКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.01 "українська література" / Зушман Михайло Богданович – Кіровоград, 2007. – 21 с.

Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я / [Б. В. . Буркинський, В. М. Осипов, В. Ф. Горячук та ін.]. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 497 с.

Шумило Н. Богдан Лепкий: на перехресті традиційного й нового / Наталя Шумило. // Слово і час. – 1998. – С. С. 44–48..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.