Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1971. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08..

Победимова Е. Г. Род 1389. Ясменник — Asperula. Флора СССР. В 30 т / Е. Г. Победимова, М. В. Клоков, Б. К. Шишкин. – М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – 193 с. – (Т. XXIII).

районна державна адміністрація [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради . – 1997..

Бухгалтерський учет в зарубежных странах / Ф. Ф.Бутынець, Я. В. Соколов, Д. А. Панков, Л. Л. Горецкая. – Житомир: ЧП “Рута, 2002. – 660 с.

Мулдер М. Введение в мембранную технологию / М. Мулдер. – Москва: Мир, 1999. – 513 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.