Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Закон України Про державний кордон [Електронний ресурс]. – 4. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1777-12.

Абрамов Р. Н. Похищение будущого, или «Футутошок» / Р. Н. Абрамов, А. О. Тоффлер. // Социальная реальность. – 2016. – №12. – С. 83–90.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность дошкольников / Т. С. Комарова. – Київ: Рад школа, 1996. – 267 с.

Коніна М. СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ / Марина Коніна. // Економічний дискурс. – 2016. – №2. – С. 183–192.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства" [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.