Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Галушка Є. О. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ / Є. О. Галушка. – С. 61–66.

ВВП Австралії на душу населення [Електронний ресурс] // OECD.stat. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm.

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Підручник для студентів екологічних спеціальностей ВНЗ / В. Ю.Некос, Н. В. Максименко, О. Г. Владимирова, А. Ю. Шевченко. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 288 с. – (Видання 2-ге доповнене и перероблене).

Степаненко, Микола Іванович. Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Степаненко Микола Іванович ; НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2004. - 56 с. / ..

http://stud.com.ua/46639/religiyeznavstvo/nestorianstvo_monofizitstvo. Несторіансто і монофізитство [Електронний ресурс] / http://stud.com.ua/46639/religiyeznavstvo/nestorianstvo_monofizitstvo – Режим доступу до ресурсу: http://stud.com.ua/46639/religiyeznavstvo/nestorianstvo_monofizitstvo.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.