Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Гутри В. Величайший интерес христианина / Вильям Гутри., 2003. – 322 с.

Гусенков А. П. Сопротивление деформированию в связи с условиями малоциклового нагружения / А. П. Гусенков // Прочность при малом числе циклов нагружения / А. П. Гусенков. – Москва: Наука, 1969. – С. 26–31.

Митний Кодекс України [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.

Волкова Д. Є. Конституційне законодавство України про громадські організації: стан та перспективи гармонізації з європейськими стандартами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.02 "конституційне право; муніципальне право" / Волкова Д. Є. – Одеса, 2015. – 25 с.

Гусенков А. П. Сопротивление деформированию в связи с условиями малоциклового нагружения / А. П. Гусенков. – Москва: Наука, 1969. – 26 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.