Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Каламаж Р. В. ПСИХОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. псих. наук : спец. 19.00.07 "педагогічна та вікова психологія" / Каламаж Р. В. – Київ, 2010. – 50 с.

HTML-Book [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://htmlbook.ru.

Судово-психіатрична експертиза психічних розладів при епілепсії [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://stud.com.ua/40846/psihologiya/sudovo_psihiatrichna_ekspertiza_psihichnih_rozladiv_epilepsiyi.

Баллі Ш. Французька стилістика / Шарль Баллі., 1909.

Твердохліб Ю. Аналіз цільової аудиторії при проведенні інформаційно-психологічної операції / Юлія Твердохліб. // Вісник Маріупольського державного університету. – 2017.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.