Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Мінаєва В. ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА / Мінаєва В., Мітюшкіна Х. С.. – (X Всеукраїнська студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ").

Н.С. Клебанова. ВПЛИВ ПЕРЕСУВНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТІ КИЄВІ В 2009-2010 РОКАХ / Н.С. Клебанова, Д.А. Клебанов. // Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Київ. – С. 8.

Н.С. Клебанова. ВПЛИВ ПЕРЕСУВНИХ ТА СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТІ КИЄВІ В 2009-2010 РОКАХ / Н.С. Клебанова, Д.А. Клебанов. // Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут, Київ.

Чулаєвська М. Є. Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до угоди про асоціацію [Електронний ресурс] / М. Є. Чулаєвська. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=4742&i=28.

Фітісова А. Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики [Електронний ресурс] / А. Фітісова, А. Солодько. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://cedos.org.ua/uk/articles/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.