Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – львів: Світ, 1994. – 216 с. – (Підручник).

Mittelbach M. Diesel fuel derived from vegetable oils, VI: Specifications and quality control of biodiesel / M. Mittelbach. // Bioresource Technology. – 1996. – №56. – С. 7–11.

Гудзь В.П. Землеробство [Електронний ресурс] / Гудзь В.П. – Режим доступу до ресурсу: https://westudents.com.ua/glavy/9485-vstup.html.

Підхомний О.М. Інвестиційна діяльність та інвестиційний процес [Електронний ресурс] / Підхомний О.М. – 2003. – Режим доступу до ресурсу: http://readbookz.net/pbooks/book-27/ua/chapter-1267/.

Comparison of Two Different Processes to Synthesize Biodiesel by Waste Cooking Oil / [Y. Wang, S. Ou, P. Liu та ін.]. // J. of Molecular Catalysis A: Chemical. – 2006. – №1. – С. 107–112.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.