Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Plant fructans in stress environments: emerging concepts and future prospects. Journal of Experimental Botany. // , 59(11). – С. 2905–2916.

Ковбан А. В. Самовизначення народу як об'єкт глобальних прав у міжнародному праві / А. В. Ковбан. // Правова держава. – 2014. – №18. – С. 135–138.

Сабадирьова А. Л. Програма розвитку потенціалу підприємства неоекономіки [Електронний ресурс] / А. Л. Сабадирьова, В. М. Шинкаренко // ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://irbis.kneu.kiev.ua:8080/bitstream/2010/6770/1/Sabadyreva.pdf.

Сабадирьова А. Л. Капіталізація потенціалу підприємства / А. Л. Сабадирьова. // Механізм регулювання економіки: Міжнародний науковий журнал.. – 2017. – №1. – С. 48–59.

Длугопольський О. В. Експеріментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук. // Вісник ТНЕУ. – 2014. – №1. – С. 180–193.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.