Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Disruption of zinc homeostasis and the pathogenesis of senile dementia. / [M. Kawahara, D. Mizuno, H. Koyama та ін.]. // Metallomics. – 2014. – №6. – С. 209–219.

Ведмідь Н. І. Організація дозвілля туристів : навч. посіб. / Н. І. Ведмідь, С. В. Мельниченко. – Київ: КНТЕУ, 2008. – 85 с.

Джавахарлал Н. Відкриття Індії / Неру Джавахарлал..

Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К: Центр навч. літ- ри, 2006. – 208 с.

Бойко А. О. Характерні функції завдатку як способу забезпечення виконання зобов'язання [Електронний ресурс] / А. О. Бойко // Часопис Київського університету права. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_3/155.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.