Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Структура видатків суспільного сектору [Електронний ресурс] // OECD.stat. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm.

Абдулаев М. И. Проблемы теории государства и права / М. И. Абдулаев, С. А. Комаров. – Спб: Питер, 2003. – 576 с.

Глава 2. КРИЗИС ВЕРСАЛЬСКОГО ПОРЯДКА (1933-1937) [Електронний ресурс] // polkaknig@narod.ru. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/34339/34348/.

Вступ до медичної геології / [Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, Н. І. Смоляр та ін.]., 2010. – (Академпресс).

Організація Об'єднаних Націй. віденська конвенція про право міжнародних договорів [Електронний ресурс] / Організація Об'єднаних Націй. – 23. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_118.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.