Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Дзюбенко Л. Ігри на уроках англійської мови / Л. Дзюбенко. // Рідна школа. – 2010. – С. 28.

Желік М. Б. Обсяг поняття неправомірна вигода за кримінальним правом України / М. Б. Желік. // Наше право. – 2016. – №1. – С. 129–133.

Михайленко Д. Г. Конструкція складу одержання неправомірної вигоди [Електронний ресурс] / Дмитро Григорович Михайленко. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/4123/Mihailenko%20Konstrukziya.pdf?sequence=1.

FAOSTAT [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QL.

Corder C. A. Review of: “Tammy Horn. Bees in America: How the Honey Bee Shaped a Nation. Lexington: The U of Kentucky P, 2005” [Електронний ресурс] / C. A. Corder // Journal Of Business Economics And Management. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.tandfonline.com/toc/tbem20/current.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.