Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

народ [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ВОЗ Администрирование табачных налогов [Електронний ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44316/12/9789244563991_rus.pdf?ua=1.

Либерман М. Культура звука скрипача: пути формирования и развития / М. Либерман, М. Берлянчик. – Москва: Музыка, 1985. – 160 с.

Балицький Д. К. Основные черты геологического строения и закономерности формирования грубообломочных пород флиша Северо-Буковинских Карпат : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол.-мін. наук / Балицький Д. К. – Львов, 1963. – 21 с.

Сучасний погляд на геодинамічні процеси та конгломератоутворення у Передкарпатському прогині / [Б. Й. МаєвськиЙ, Г. О. Жученко, Л. С. Мончак та ін.]. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 2004. – №2. – С. 56–59.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.