Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Рамкова конвенція про захист національних меншин [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_055.

Авторське право: нюанси судової практики [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.uris-c.com.ua/2012/07/26/авторське-право-нюанси-судової-практ/.

Закон України Про громадські об’єднання [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.

Колмогоров В. Л. Пластичность и разрушение / В. Л. Колмогоров. – Москва: Металлургия, 1977. – 336 с.

Закон України «Про національні меншини в Україні» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 1992. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2494-12.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.