Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Кириленко В. В. Історія економічних вчень / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон., 2007. – 233 с.

Котлов Ф. В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека / Ф. В. Котлов. – Москва: Недра, 1978. – 263 с.

Витрати суспільного сектору на душу населення [Електронний ресурс]. – 2015.

Вступ до медичної геології / [Г. І. Рудько, О. М. Адаменко, Н. І. Смоляр та ін.]., 2010.

Балабанюк Ж. М. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РУХУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ [Електронний ресурс] / Ж. М. Балабанюк // Ефективна економіка. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=650.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.