Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Особенности выявления дефектов тонких электропроводящих пленок / В. А.Светличный, Ю. Е. Хорошайло, О. В. Мулявко, А. В. Сова. // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Електроенергетика та перетворювальна техніка. – 2017. – №4. – С. 72–77.

Tinbergen J. International Economic Integration / J. Tinbergen. – Amsterdam: Elsevier, 1954. – 191 с. – (International Economic Integration).

Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я / [Б. В. . Буркинський, В. М. Осипов, В. Ф. Горячук та ін.]. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2016. – 497 с. – (за ред. Б.В.Буркинського).

International Economic Integration – Amsterdam: Elsevier, 1954. – 191 с. – (International Economic Integration).

Довбиш А. С. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ [Електронний ресурс] / А. С. Довбиш, І. В. Шелехов – Режим доступу до ресурсу: http://kist.ntu.edu.ua/textPhD/tro2.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.