Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. – М., 2006. – 243 с.

Сикорук Л. Л. Физика для малышей / Леонид Леонидович Сикорук., 2015. – 162 с.

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі [Електронний ресурс]. – 1. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055.

Обра­зотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі / Г. В.Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 210. – 376 с.

Гнатів О.А. ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ / Гнатів О.А.. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2014. – №2. – С. 158–168.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.