Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Баштанник В. В. Особливості професіоналізації державної служби в контексті сучасного адміністративного реформування [Електронний ресурс] / Віталій Володимирович Баштанник // ДРІДУ НАДУ. Публічне адміністрування: теорія та практика Електронний збірник наукових працьВипуск 1 ( 7 ) / 2012. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-01(7)/12bvvsar.pdf.

Тищенко С. П. ПСИХОЛОГІЯ ПОКЛИКАННЯ [Електронний ресурс] / Світлана Павлівна Тищенко // УДК 159.923.5. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/User/Downloads/tri_2015_1_8_3%20(1).pdf.

Lee J. An integrated service-device-technology roadmap for smart city development / J. Lee, R. Phaal, S. Lee // Technological Forecasting & Social Change / J. Lee, R. Phaal, S. Lee., 2013. – (80). – С. 286–306.

Перетятько Л. Г. ПСИХОЛОГО-БІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОГО ПОКЛИКАННЯ ОСОБИСТОСТІ [Електронний ресурс] / Л. Г. Перетятько, М. М. Тесленко // УДК 159.928. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8017/1/43.pdf.

Масанов А. В. ПОКЛИКАННЯ І ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ В ПРОФЕСІЙНОМУ САМОВИЗНАЧЕННІ ОСОБИСТОСТІ [Електронний ресурс] / А. В. Масанов // ISSN 2311-214X Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки.. – 2014.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.