Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Арістотель. Твори / Арістотель. – Москва.

Інформація про організаційну структуру емітента [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://tables.finance.ua/ua/emitents/show/-/14360920/2006/4.

Шевчук Є. О. Значення повітряного транспорту та економічний ефект лібералізації міжнародних повітряних перевезень / Є. О. Шевчук.

Арістотель. Твори / Арістотель. – Москва.

МОЗГОВА Я. О. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук "Германські мови" / МОЗГОВА Ярослава Олександрівна – Донецьк, 2011. – 21 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.