Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

МОЗГОВА Я. О. МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСИВНОСТІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ЖУРНАЛЬНОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук "Германські мови" / МОЗГОВА Ярослава Олександрівна – Донецьк, 2011. – 21 с.

Семененко И. И. Национальные практики формирования гражданской идентичности: опыт сравнительного анализа [Електронний ресурс] / И. И. Семененко // Перспективы. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.perspektivy.info/book/nacionalnyje_praktiki_formirovanija_grazhdanskoj_identichnosti_opyt_sravnitelnogo_analiza_2014-06-16.htm.

Илон А. Возвращение Ханны Арендт [Електронний ресурс] / А. Илон // Интеллектуальный форум. – 2000. – Режим доступу до ресурсу: http://yuri-kolker.com/articles/IForum_Hannah_Arendt.htm.

MYGENERALI – LA VOSTRA ASSICURAZIONE DIGITALE [Електронний ресурс] // 2018 – Режим доступу до ресурсу: https://www.generali.ch/it/portal.

Рус-Моль Ш. Журналістика = Journalismus: підручник і посібник: пер. з нім. / Штефан Рус-Моль., 2013. – 345 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.