Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін.]. – Київ: Академвидав, 2013. – 312 с.

Іванов В. М. Історія держави і права України: Підручник / В. М. Іванов. – Київ: МАУП, 2007. – 552 с.

Фененко П. О. Роль бюджетного фінансування у підтримці економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / П. О. Фененко, В. В. Онищенко // Ефективна економіка. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5073&p=2.

Податкові надходження до країни [Електронний ресурс] // OECD.stat. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-australia.pdf.

Маркаде В. Украінський внесок до авангардного мистецтва початок 20 століття / В. Маркаде. – Мюнхен, 1980.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.