Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Цікаві факти про Велику китайську стіну [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://eventukraine.com/travel/cikavi-fakti-pro-veliku-kitajsku-stinu/.

Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – Київ: Цент навчальної літератури, 2003. – 533 с.

Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону [Електронний ресурс] // Лекції. Ком. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: https://lektsii.com/2-82829.html.

Антонюк Л. Л. КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК КИТАЮ В 21 СТОЛІТТІ [Електронний ресурс] / Л. Л. Антонюк. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/21668/3-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Ясишена В.В. ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: ОБЛІКОВИЙ, ПРАВОВИЙ І МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТИ / Ясишена В.В.. // Ефективна економіка. – 2017. – №3. – С. 1–4.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.