Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Трегубов В. Комп’ютерні ігри та користь від них [Електронний ресурс] / В. Трегубов. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://uchoose.info/komp-yuterni-igry-ta-koryst-vid-nyh/.

Петров В. П. Кишечная непроходимость. / В. П. Петров, И. А. Ерюхин. – Москва: Медицина, 1999. – 285 с.

Петренко С. Комп’ютерні ігри в дитячому віці: користь чи шкода? [Електронний ресурс] / С. Петренко – Режим доступу до ресурсу: https://ukrhealth.net/kompyuterni-igri-v-dityachomu-vici/.

Олійник Є. Комп’ютерні ігри: небезпека, забавка чи мистецтво? [Електронний ресурс] / Є. Олійник. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.radiosvoboda.org/a/24898990.html.

Грушевський М. С. Якої ми хочемо автономії і федерації / М. С. Грушевський // Грушевський, Михайло Сергійович. Твори: у 50 т. / М. С. Грушевський; редкол.: П. Сохань (голов. ред.), Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.. – Львів: Видавництво "Світ". – 20 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/cgi-bin/hrushevsky/person.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0000428.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.