Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Cooper P. Developments in bioplastic materials for packaging food, beverages and other fast-moving consumer goods / Peter Cooper // Trends in Packaging of Food, Beverages and Other Fast-Moving Consumer Goods / Peter Cooper., 2013. – С. 108–152.

Івахненко Т. П. Соціально-педагогічні проблеми формування сексуальної культури особистості / Т. П. Івахненко. // Журнал "Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2010. – №1.

Від реалізму до модернізму [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://studfile.net/preview/5473586/page:3/#4.

Шипілова Ю. Правова база української кібербезпеки: загальний огляд і аналіз [Електронний ресурс] / Юлія Шипілова. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://ifesukraine.org/wp-content/uploads/2019/10/IFES-Ukraine-Ukrainian-Cybersecurity-Legal-Framework-Overview-and-Analysis-2019-10-07-Ukr.pdf.

Шигеев В. Б. Холодовая смерть / В. Б. Шигеев, С. В. Шигеев, Е. М. Колударова. – Москва: Новости, 2004. – 184 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.