Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


КУРИНЫЕ ЭМБРИОНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ВИРУСОЛОГИИ [Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.kgau.ru/sveden/2017/ipbivm/metod_060301_5.pdf.

Кафарський В. І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юр. наук : спец. 12.00.02 "конституційне право; муніципальне право" / Кафарський Володимир Іванович – Київ, 2010. – 36 с.

Lviv Business School [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://lvbs.com.ua/.

1. Вікіпедія [Електронний ресурс] / 1 // Прямий. – 2021. – Режим доступу до ресурсу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Прямий.

Казанцев С. В. ПІДСТАВИ ТА СПОСОБИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ / Казанцев С. В. // Право. – 2016. – С. 278.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.