Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Докаш В. Этическая концепция современного адвентизма : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.06 "Теория и история религии, свободомыслия и атеизма" / Докаш В. – Київ, 1992. – 19 с.

Докаш В. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації / В. Докаш. – Київ-Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – 544 с.

Докаш В. И. История Церкви адвентистов седьмого дня в Украине. XIX-XXІ вв. / В. И. Докаш. // Российское объединение исследователей религии. – 2006. – С. 277–300.

Джулай В. Дом на камне / В. Джулай. – Київ: Джерело життя, 2003. – 192 с.

Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования / А. Л. Дворкин. – Нижний Новгород: Братство во имя св. князя Александра Невского, 2002. – 1046 с. – (3).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.