Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

МАССОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ В МАССОВЫХ ОБЩЕСТВАХ [Електронний ресурс] // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: https://cyberleninka.ru/article/n/massovye-dvizheniya-v-massovyh-obschestvah.

Хоффер Э. Истинноверующий: Мысли о природе массовых явлений / Эрик Хоффер. – Минск: Издательство ЕГУ, 2001.

Лебон Г. Психология масс / Г. Лебон. – Санкт­ Петербург: Макет, 1995.

Белинская Е. Социальная психология: Хрестоматия / Е. Белинская, О. Тихомандрицкая. – Москва: Аспект Пресс, 2003.

Лебон Г. Психология масс / Г. Лебон..

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.