Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Magnetically Responsive Smart Nanoparticles for Cancer Treatment with a Combination of Magnetic Hyperthermia and Remote-Control Drug Release [Електронний ресурс] / [K. Hayashi, M. Nakamura, H. Miki та ін.] // Theranostics. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.thno.org/v04p0834.htm.

Красовська О. О. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ : дис. докт. пед. наук : 13.00.04 / Красовська О. О. – Житомир, 2017.

Knežević, N. Magnetic nanoarchitectures for cancer sensing, imaging and therapy [Електронний ресурс] / N. Knežević,, I. Gadjanskiab, J. Durand // Journal of Materials Chemistry B. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/tb/c8tb02741b#!divAbstract.

Бурятинська Ю. С. "А мені би" [Електронний ресурс] / Юлія Сергіївна Бурятинська // По-літ. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: http://polit.net.ua/shalene_pero/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F.html.

Current trends in chemical modifications of magnetic nanoparticles for targeted drug delivery in cancer chemotherapy [Електронний ресурс] / [A. Gholami, S. Mousavi, S. Hashemi та ін.] // Drug Metabolism Reviews. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03602532.2020.1726943?journalCode=idmr20.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.