Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Сіль харчова екстра «Полісся» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://kiev.flagma.ua/sol-pishchevaya-ekstra-polese-o10900902.html.

Олкотт Л. М. Маленькі жінки / Луїза Мей Олкотт. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2017. – 408 с. – (Богданова шкільна наука).

Ванілін [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://harkov.flagma.ua/vanilin-o11112378.html.

Войтович Л. В. СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД [Електронний ресурс] / Леонтій Вікторович Войтович – Режим доступу до ресурсу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Seredni_v.

Олкотт Л. М. Маленькі жінки / Луїза Мей Олкотт. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2017. – 408 с. – (Богданова шкільна наука Подробнее: https://www.yakaboo.ua/malen-ki-zhinki.html#media_popup_fragment).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.