Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Mondelez Ukraine [Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://ua.mondelezinternational.com/about-us.

Irina Lyskova. The Japanese Experience in Building the System of Human Resource Quality Management in the Organization / Irina Lyskova. // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2020. – С. 131.

Прокопів Ю. В. Міжнародні стандарти якості в Україні та їх важливість в управлінні організацією / Ю. В. Прокопів. // «Young Scientist». – 2015. – №11. – С. 81–85.

Mainschool [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://mainschool.ua/.

Макаренко Л. О. Макаренко Лариса Олександрівна [PDF] с сайта idpnan.org.ua Теоретико-методологічні аспекти пізнання та формування правової культури : дис. докт. юр. наук : 12.00.01 / Макаренко Л. О. – Київ, 2019. – 441 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.