Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Sadri H. A. The Georgia Crisis: A New Cold War on the Horizon? / H. A. Sadri, N. L. Burns. // Caucasian Review of International Affairs. – 2010. – №2. – С. 126–144.

Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]. – 1997. – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Офіційний сайт Національного Центру Управління та Випробування Космічних Засобів (НЦУВКЗ) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://spacecenter.gov.ua/filiyi.

Дяконенко О. І. Вплив фінансової децентралізації на розвиток українських сільських населених пунктів / О. І. Дяконенко. // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – №3. – С. 161–174.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.