Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Мацкул В. М. Вища математика для економістів.: Підручник / В. М. Мацкул. – Одеса: ОНЕУ, 2018. – 472 с.

Юрченко Л. І. Логіка : навч.-метод. посібник / Л. І. Юрченко, О. М. Варипаєв. – Х: ХДУХТ, 2016. – 182 с.

Гончаренко П. В. Логіка: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Філософія». / П. В. Гончаренко. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – 116 с.

Конверський А. Є. Логіка (традиційна та сучасна): Підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. Є. Конверський. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 536 с.

Кравцов Ю. С. Конспект лекцій з курсу «Філософія науки-частина І» освітньо-наукової програми третього(доктор філософії ) рівня вищої освіти з усіх спеціальностей и форм навчання / Ю. С. Кравцов.. – 92 с. – (2017).

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.