Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури


Організація обліку процесу реалізації готової продукції. // Інвестиції: практика та досвід.. – 2018. – №24. – С. 36–42.

Norway's arctic policy [Електронний ресурс] // Government.no. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/nord/nordkloden_en.pdf.

Sriram R. The Neuroscience Behind Productive Struggle [Електронний ресурс] / Rishi Sriram // Edutopiq. – 2020. – Режим доступу до ресурсу: https://www.edutopia.org/article/neuroscience-behind-productive-struggle.

Norway’s Arctic Strategy – between geopolitics and social development [Електронний ресурс] // Government.no. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://www.regjeringen.no/contentassets/fad46f0404e14b2a9b551ca7359c1000/arctic-strategy.pdf.

The High North - Visions and Strategies [Електронний ресурс] // Government.no. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordomradene/ud_nordomrodene_innmat_en_web.pdf.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.