Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Лопатинська В. В. Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавчого профілю : дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / Лопатинська В. В. – Київ, 2008. – 228 с.

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА [Електронний ресурс] // Ефективна економіка №2. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2018/4.pdf.

Леонтьев Ф. С. Изучение и показ важнейших природных полезных растений в краеведческом музее / Ф. С. Леонтьев. – Москва, 1953. – 135 с.

Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] // БІЗНЕСІНФОРМ № 5. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.business-inform.net/pdf/2014/5_0/280_285.pdf.

Ланкова Н. М. Работа со школьниками в краеведческом музее. Сценарии занятий: учеб.-метод. пособие / Н. М. Ланкова. – Москва: Гуманитарный издательский центр "Владос", 2001. – 222 с.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.