Оформити нове джерело по вимогам ВАК України
Будь ласка, оберіть наукове джерело, посилання на яке Ви бажаєте оформити відповідно до вимог ВАК України, та кількість його авторів. Якщо Ви не знаєте авторів цієї роботи, не додавайте їх.

Автор Прізвище
Введіть прізвище автора з великої букви.
Ім'я
Введіть ім'я автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
Побатькові
Введіть побатькові автора з великої букви. Якщо відомо лише ініціал, будь ласка поставте після нього крапку.
1*
2*
3*
4*
Якщо документ має більше, ніж 4 автори, у списку літератури зазначаються лише перші 3 автори!
Том       Випуск
Книга      

Список використаної літератури

Що треба змінити на VAK.in.ua?

Roy P. S. Remote sensing Application/ / P. S. Roy, R. S. Dwivedi. – Balanagar, India: National remote sensing centre, 2010. – 377 с.

«Ералaш» [Електронний ресурс] // Матеріал з Вікіпедії – Режим доступу до ресурсу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ералаш.

Павлова О. М. Сучасний стан валютного ринку України та проблеми його функціонування [Електронний ресурс] / О. М. Павлова // Ефективна економіка. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2046.

Seasonvar сайт [Електронний ресурс] // Сериал «В сети» онлайн – Режим доступу до ресурсу: http://seasonvar.ru/serial-9258-V_seti.html.

Praveen K. R. Role of Geoinformatics in urban planning / K. R. Praveen, V. K. Kumra. // Journal of Scientific Research Banaras Hindu University, Varanasi. – 2011. – С. 11–24.

Портал VAK.in.ua знаходиться на стадії бета-тестування, а тому ми не несемо відповідальності за нестабільну роботу ресурсу чи за втрату даних. Ми будемо дуже вдячні за Ваш відгук по роботі ресурсу.